Beroepen van de Toekomst

Living Labs

Graag nemen we je mee in de wereld van Living Labs en wat dat betekent voor de ‘Beroepen van de Toekomst’.

Wat zijn

Living Labs

Living Labs (LLs) zijn gebruikers-gerichte, open innovatie samenwerkingsvormen 
gebaseerd op co-creatie van gebruikers waarbij onderzoek en innovatieve processen worden geïntegreerd in levensechte omgevingen en experimenteerruimtes.

Meer informatie over Living Labs

Living Labs

Ons doel

Middels co-creatie werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden, burgers en maatschappelijke organisaties samen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken (Wicked problems). De complexiteit van de vraagstukken vraagt om een - min of meer - levensechte omgeving om in te leren en te experimenteren. Karakteristiek voor een Living Lab:

Wicked Problem

Een wicked problem is een sociaal of cultureel probleem dat moeilijk of onmogelijk is op te lossen vanwege complexiteit door onvolledige of tegenstrijdige kennis, het betrokken aantal mensen en meningen, de grote economische last en de onderling verbonden aard van deze problemen met andere problemen.

Beroepen

van de Toekomst

Innovatie is cruciaal voor de ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg. VISTA college dient daarom wendbaar en flexibel onderwijs aan te bieden. Dat betekent dat het Limburgse MBO onderwijs maatwerk moet leveren om snel in te kunnen spelen op de veranderende eisen vanuit het werkveld.

Ons doel is aansluiting van vraag en aanbod van arbeid bij economische (top)sectoren, aanhaken op de Sociale Agenda, Human capital (Kader notitie ‘Vitaal bedrijfsleven’ ter versterking van het Limburgse MKB) en het continu opleiden voor de juiste beroepen door onszelf steeds de vraag te stellen of we voldoende geschikte vakkrachten en kenniswerkers hebben om aan de vraag van nu en straks te kunnen voldoen.

ALL RIGHTS RESERVED 2021
Created by LR Internet